• slider

Galeria | Realizacje | Referencje

 

OBIEKTY KUBATUROWE

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA pod projektowaną inwestycję – rozbudowa, przebudowa i remont „DOMU POD KRZYŻEM” przy ul. Szpitalnej 21 w Krakowie, z przeznaczeniem na „NOWE MUZEUM TEATRU”.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dotycząca rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich pod budowę budynku biurowego, podpiwniczonego przy ul. Emaus w Krakowie.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dotycząca określenia warunków geologiczno – inżynierskich pod budowę budynku sportowego z zapleczem administracyjno-socjalnym wraz z kortami zewnętrznymi oraz boiskiem piłkarskim treningowym przy ul. Chodowieckiego.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dotycząca rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich pod budowę zespołu 4 budynków usługowo-handlowo-biurowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem dróg wewnętrznych przy ul. Lipskiej/Rzebika w Krakowie.

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dotyczący rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę zespołu 4 budynków usługowo-handlowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem dróg wewnętrznych przy ul. Lipskiej/Rzebika w Krakowie.

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dotyczący rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich pod budowę budynku biurowego, podpiwniczonego przy ul. Emaus w Krakowie.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczące określenia warunków gruntowo-wodnych pod projektowaną inwestycję – etap I – wzmocnienie istniejącej ławy fundamentowej oraz ścian oficyny w obrębie 3 – kondygnacyjnego staromiejskiego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Św. Krzyża 1 w Krakowie.

OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem z infrastrukturą techniczną przy ul. Narcyza Wiatra w Krakowie.

 

OBIEKTY LINIOWE

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA pod projektowaną inwestycję – budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

pod projektowaną inwestycję – budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem „Brzesko” na autostradzie A4, a drogą krajową nr 4.

DODATEK DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ pod projektowaną inwestycję – budowa obwodnicy miasta Nysa w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebina – granica państwa oraz w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Opole – Częstochowa – Szczekociny.

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO pod projektowaną inwestycję – budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem „Brzesko” na autostradzie A4, a drogą krajową nr 4.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAMIENNE pod projektowaną inwestycję – budowa obwodnicy miasta Nysa

w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebina – granica państwa oraz w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Opole – Częstochowa – Szczekociny.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

dla projektowanej inwestycji – budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46.

OPINIA GEOTECHNICZNA „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła Igołomska)”.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną inwestycję – odwodnienie autostrady A4 na odcinku Katowice Kraków – Województwo Śląskie.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej inwestycji – budowa drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów(Beskidzka Droga Integracyjna)Odcinek: Węzeł Suchy Potok – Węzeł Głogoczów.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA dotyczące rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza w Alei 3 -ego Maja  w Krakowie.

STUDIUM GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE Aktualizacja dokumentacji projektowej STEŚ II dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła Igołomska).”

STUDIUM GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE „Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów – Książnice – Łężkowice z drogą krajową nr 4 w miejscowości Targowisko”.

 

OSUWISKA

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla rozpoznania obszaru osuwiska w obrębie korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Moszczenica od km 7+670 do km 7+825 w Łękawce.

PROJEKT  PRAC GEOLOGICZNYCH dla rozpoznania  warunków gruntowo-wodnych osuwiska w Mogilanach w ciągu drogi krajowej nr 7 km 679 + 550 do 679 + 670.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych osuwiska w Mogilanach w ciągu drogi krajowej nr 7 km 679 + 550 do 679 + 670.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA dla  rozpoznania  obszaru osuwiska

w  obrębie  korpusu  drogowego  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Moszczenica od  km 3+435 do km 3+490 w miejscowości Nowodworze.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA dla projektu budowlanego stabilizacji osuwiska i odwodnienia terenu w rejonie Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Zatorze.

OPRACOWANIA MAP OSUWISK dla gmin: Moszczenica, Szczyrk, Kęty, Zebrzydowice w ramach systemu SOPO (System Ochrony Przeciwosuwiskowej).

 

STATECZNOŚĆ WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

BADANIA HYDROGEOLOGICZNE wraz z opinią uwzględniającą oddziaływanie robót na

szczelność i stabilność istniejącego wału przeciwpowodziowego Rudawy przy wystąpieniu powodziowych stanów wód Q1% podczas budowy kanału sanitarnego o średnicy 300 mm przy ul. Na Błonie i Hamernia w Krakowie.

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca wpływ prac ziemnych przy realizacji budynków mieszkalnych przy ul. Morelowej, na stateczność wałów przeciwpowodziowych Rudawy przy wystąpieniu powodziowych stanów wód  – Q1%.

 

ZAMKNIĘCIE SKŁADOWISKA ODPADÓW

Wniosek na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Słomnikach.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

WSTĘPNA OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I ZANIECZYSZCZENIA TERENU na działkach nr 16/192, 216/193, 216/194, 216/195, 216/196, 216/206, 216/207, 216/208, 216/154  przy ul. Centralnej w Krakowie.

OPINIA EKOLOGICZNA  O STOPNIU ZANIECZYSZCZENIA  GRUNTÓW pod halą hangaru i  w jej okolicach  przy ul Stelli Sawickiego w Krakowie, Adaptacja  hangaru  lotniczego przy ul. Stella  Sawickiego w Krakowie na halę do piłki nożnej i dzienny ośrodek socjoterapii.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z BADAŃ MONITORINGOWYCH poziomu i jakości wód piętra czwartorzędowego dla terenu projektowanego obiektu mostowego nad potokiem Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi krajowej nr 7 km od 695+500 do 696+300.

 

HYDROGEOLOGIA

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA pod projektowaną inwestycję – budowa stacji benzynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Katowickiej w Cieszynie.

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA pod projektowaną inwestycję – budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46.

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA pod projektowaną inwestycję – budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem „Brzesko” na autostradzie A4, a drogą krajową nr 4.

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na instalację piezometrów dla potrzeb monitoringu lokalnego wód podziemnych  piętra czwartorzędowego w rejonie projektowanego obiektu mostowego nad potokiem Bysinka w Myślenicach  w ciągu drogi krajowej nr 7 km od 695+500 do 696+300.

DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ z instalacji piezometrów monitoringowych w rejonie projektowanego obiektu mostowego  nad potokiem Bysinka w Myślenicach  w ciągu drogi krajowej nr 7 km od 695+500 do 696+300.

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA z rozpoznania warunków hydrogeologicznych i określenia zakresu tła hydrogeochemicznego w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 28 Wadowice – Przemyśl km 53 + 110 z drogą powiatową nr 95 w Rabce w związku z projektowaną przebudową ww skrzyżowania.

 

OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE

OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE dla studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Dydnia i Poręba.

 

Twitter